Dárek zdarma u objednávky nad 499kč

Všeobecné podmínky kreditového systému

Všeobecné podmínky kreditového systému Tulimi

   
         
 1. Tulimi kreditový systém je název programu, který provozovatel internetového obchodu  nabízí všem registrovaným uživatelům. Základním principem kreditového systému je získávání bodů, které můžete následně využívat jako slevu při další objednávce.  
 2.        

         
 3. Členství v Tulimi kreditovém systému vzniká registrací na webových stránkách www.tulimi.cz. Za řádnou registraci se považuje registrace, ve které jsou pravdivě uvedeny údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště (všechna povinná pole). Obdržením potvrzení o provedení registrace získává uživatel oprávnění využívat výhod členství Tulimi kreditového systému. Členství v Tulimi kreditovém systému je bezplatné. Získávat kredity může jakákoliv fyzická či právnická osoba, která souhlasí s podmínkami zakotvenými ve Všeobecných podmínkách a podmínkách Tulimi kreditového systému. V případě zneužití mechanismu a výhod kreditového systému je možné uživateli znemožnit získávání a/nebo čerpání bodů a to jak dočasně tak trvale. 

  Vytvořením registrace zákazník potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami a pravidly kreditového systému.
  Zakázat zisk bodů v rámci Tulimi kreditového systému lze v případě, že:
  a) Uživatel při registraci poskytl nesprávné informace
  b) Uživatel zneužil mechanismus a výhody Tulimi kreditového systému
  c) na základě oznámení uživatele Tulimi kreditového systému, resp. v případě jeho úmrtí

  Uživatel Tulimi kreditového systému, jehož členství zaniklo a z důvodu uvedených pod písmeny a), b), c) ztrácí nárok na použití bodů nasbíraných na účtu uživatele a na všechny ostatní možné výhody plynoucí z členství v Tulimi kreditovém systému.        
 4.        

         
 5. Zisk bodů

  Registrovaný uživatel po zaplacené objednávce získá na svůj účet zpět 2% hodnoty objednávky (bez dopravy) v kreditech. V případě dopravy na dobírku se kredity připíšou až po 14 dnech. Kredity nelze přenášet na jiné uživatele, ani další účty.
 6.        

         
 7. Využití bodů

  Nasbírané body může registrovaný uživatel uplatnit v objednávce v prvním kroku košíku. Následně se mu hodnota bodů odečte ve formě slevy u objednávky. Nelze uplatnit větší množství kreditů, než které uživatel má nasbírané na svém účtu. Slevu ve formě kreditů také nelze kombinovat s možností uplatnění slevového, či dárkového poukazu. Nelze uplatnit větší množství bodů, než je hodnota objednávky (bez dopravy)
 8.        

         
 9. Případy neuznání připsání bodů

  Body nebudou uživateli uznány v následujících případech
  a) Body byly získány v rozporu s dobrými mravy.
  b) Body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému
 10.        

         
 11. Všeobecná ustanovení Tulimi kreditového systému

  Výhody Tulimi kreditového systému a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají z důvodů uvedených v článku 2 těchto Všeobecných podmínek a pravidel Tulimi kreditového systému. Body získané uživatelem Tulimi kreditového systému představují prostředky k získání slevy na další nákup a jsou použitelné pouze v rámci Tulimi kreditového systému

  Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky Tulimi kreditového systému. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny, zejména obratového koeficientu (např. v případě devalvace měny či jiných zásahů vyšší moci). Datum ukončení činnosti Tulimi kreditového systému se vyhlásí na webových stránkách minimálně jeden kalendářní měsíc předem, po tomto datu nebudou dále přidělovány body

  Body v Tulimi kreditovém systému expirují po 12 měsících od získání.

  Tyto Všeobecné podmínky Tulimi kreditového systému vstupují v platnost 20.10.2022
 12.    

Newsletter

O slevách a výprodejích informujeme e-mailem. Získejte slevu 150 Kč na první nákup (nad 1000 Kč).